Den Evangelisk Lutherske Frikirke – som vår menighet er tilsluttet – ble stiftet 1877 i Moss. Kirkesamfunnet består pr. 2007 av 82 menigheter spredt over hele landet, med totalt ca 22.000 medlemmer.

Drammen Frikirke er en av de eldste fortsatt bestående Frikirkemenighetene i landet.
 
   
   

   
Drammen menighet - Postboks 2491 Strømsø - 3003 - DRAMMEN - Tlf.: - E-post: post@drammenfrikirke.no
 sitemap
Admin