Drammen frikirke har ca. 125 medlemmer i 2014.

Om hvem som kan bli medlem i Frikirken, sier §5 i Forfatningen:

"Alle som er døpt med en kristen dåp, kan opptas som medlemmer i Den Evangelisk Lutherske Frikirke.

Alle som døpes i Den Evangelisk Lutherske Frikirke, anses som medlemmer i kirken. Menigheten plikter å legge til rette for at disse får opplæring i den kristne tro.

Medlemmer som ønsker stemmerett i menighetsmøte, kan oppnå dette etter fylte 15 år. De må bekjenne troen på den Herre Jesus Kristus, og det må ikke være noe i lære eller liv som strider mot den evangelisk-lutherske bekjennelse. Eldsterådet fører samtaler med dem som ønsker stemmerett og avgjør om forutsetningene er til stede."

 

Dette betyr at barn er fullverdige medlemmer av kirken med lik adgang til nådemidler og fellesskap som voksne.

 

Å være en bekjennelseskirke betyr å være en kirke der de som bekjenner troen, har styringsretten.

 

 

HVORDAN BLI MEDLEM?
>Ta kontakt med pastor eller en av eldsterådets medlemmer for samtale om medlemskap.
> De som kommer fra et annet kirkesamfunn, må skaffe en utmeldingsattest derfra (etter norsk lov kan ingen være medlem i to registrerte kirkesamfunn samtidig)
> De som vokser opp som barn i menigheten blir gjerne spurt i forbindelse med konfirmasjonen om de vil gå over i medlemskap med stemmerett.
> Medlemsopptakelse eller overføring til medlemskap med stemmerett blir gjerne markert i forbindelse med en gudstjeneste.

   
Drammen menighet - Postboks 2491 Strømsø - 3003 - DRAMMEN - Tlf.: - E-post: post@drammenfrikirke.no
 sitemap
Admin