Det er ingen medlemskontigent i Frikirken. Det er heller ikke plikt til dugnad eller annen innsats. Det hele bygger på frivilighet. Men vi tror at de som ønsker å bli medlemmer i menigheten, også ønsker å bidra økonomisk og tidsmessig etter det de har anledning til. Eksistensen av en Frikirkemenighet er nemlig helt avhengig av frivillig innsats. Det er viktig at det frivillige arbeidet er lystbetont.

Vi tror Gud vil menighet. I den lokale menighet har vi mulighet til selv å velge våre ledere og selv å avgjøre hva vi skal legge vekt på i arbeidet. Det er vårt privilegium, men også vårt ansvar som kristne, å virkeliggjøre det i menigheten.

Vi er villig til å satse
Vi er inne i en satsningsperiode, og det er derfor besluttet et driftsmessig underskudd der vi bruker av den opptjente egenkapitalen. Vi takker alle som er med i givertjenesten slik at vi kan drive en livskraftig menighet i mange år fremover.

Drammen frikirke er helt avhengig av givertjenesten og gaver for å kunne drive menigheten. Vi oppfordrer alle som er medlemmer i , eller ser på oss som sin menighet til å være med på den faste givertjenesten. Dette skaper forutsigbarhet for økonomien. Ønsker du å bidra med et fast beløp i måneden?

D
et er lett å bli giver, og du kan gi på følgende måte:
>
Fast givertjeneste. Sett opp en fast månedlig overføring i din nettbank til kontonummer 2220 07 98957 Legg inn ditt navn og fødselsnummer i meldingsfeltet. Husk at du kan få skattefradrag på 25 % av beløpet du gir (inntil 30.000,-).

> Kollekt under gudstjenesten
> Givertjeneste pr. konvolutt.
> VIPPS!

Ta kontakt med
kasserer Erik Edman eller pastor Ole-Bjørn Haugaasen hvis du har noen spørsmål om givertjenesten.

 
   
   
Drammen menighet - Postboks 2491 Strømsø - 3003 - DRAMMEN - Tlf.: - E-post: post@drammenfrikirke.no
 sitemap
Admin