Funksjon / virkegren  Telefon E-post   
Pastor
Ole-Bjørn Haugaasen                    

  
 911 17 660     

ole-bjorn@drammenfrikirke.no    

 
 .      
Eldsteråd
Arne Mørk


932 12 103

arne.moerk@gmail.com

.


Diakon
Berit Rygh


32 83 59 51

thoredman@yahoo.no

       
Kasserer
Erik Edman
 
41 21 19 75  thoredman@yahoo.no  
       

Vår adresse: Schultzgate 24, Strømsø, Drammen
        
Drammen menighet - Postboks 2491 Strømsø - 3003 - DRAMMEN - Tlf.: - E-post: post@drammenfrikirke.no
 sitemap
Admin