Funksjon / virkegren  Telefon E-post   
Pastor
Ole-Bjørn Haugaasen                    

  
 911 17 660     

ole-bjorn@drammenfrikirke.no    

 
 .      
Eldsteråd
Arne Mørk
Oddvar Kvalsund

932 12 103
33 77 12 50
arne.mork@nedre-eiker.kommune.no

.


Diakon
Berit Rygh
Olav Kyrvestad

32 83 59 51
32 83 26 21
thoredman@yahoo.no


Kasserer
Helge Skudal
 
67 15 80 80
                
 
     
        
Drammen menighet - Postboks 2491 Strømsø - 3003 - DRAMMEN - Tlf.: - E-post: post@drammenfrikirke.no
 sitemap
Admin